waarde van

Wij kunnen u van dienst zijn bij het vaststellen van de markthuur, marktwaarde, herbouwwaarde en WOZ-waarde van ondermeer de volgende onroerende zaken.

Woningcomplexen
Woningcomplexen

De waarde van woningcomplexen, al dan niet in verhuurde staat, wordt vastgesteld door middel van 2 scenario’s, zowel een uitpond- als doorexploiteerscenario. Dit kan gaan om de huidige waarde, maar ook om de waarde na realisatie of verbouwing. Deze taxatie kan worden gebruikt voor zowel de jaarrekening, financiering, als voor strategische beslissingen.

Offerte aanvragen
Maatschappelijk vastgoed
Maatschappelijk vastgoed

Voor zowel woningcorporaties als gemeenten taxeren wij veel maatschappelijk vastgoed. Of het nu om een school gaat, een kerk, een kinderdagverblijf of een zorgpunt. Wij beschikken over een grote database met transacties op dit gebied en draaien onze hand niet om voor een degelijke taxatie.

Offerte aanvragen
Commercieel vastgoed
Commercieel vastgoed

Zowel voor financiering, voor aan- of verkoopbeslissing, als voor fiscale doeleinden taxeren wij bedrijfsmatig onroerend goed. Van winkel tot kantoorgebouw, van opslagunit tot industriecomplex. In alle gevallen ontvangt u een rapport dat goed onderbouwd is en aan alle eisen voldoet.

Offerte aanvragen
Zorgvastgoed
Zorgvastgoed

Met name in de zorgsector Care (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, locaties voor gehandicaptenzorg) taxeren wij veel, in Midden- en Noord Nederland. Zowel voor de jaarrekening als voor aan- of verkoopbeslissingen, maar ook ten behoeve van sale-and-lease-back constructies. Dat doen wij voor zowel woningcorporaties als zorginstellingen.

Offerte aanvragen
Grondposities
Grondposities

Voor zowel woningcorporaties als ontwikkelaars en gemeenten taxeren wij grondposities. Veelal gebeurt dit middels de residuele grondwaarde methode, waarbij de waarde wordt vastgesteld op basis van het voorliggende plan of de mogelijkheden daartoe. Dit kan gaan om de ontwikkeling van woningen maar ook om een bedrijfs- of zorggebouw.

Offerte aanvragen