🔒 Privacy & cookies 🍪

Privacyverklaring

Wij respecteren ieders privacy. Wij erkennen de behoefte aan een goede controle over persoonlijke gegevens en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van het gebruik van deze website en het contact dat via de website of per e-mail tot stand komt.

Aard en doeleinden van de verwerking

Wanneer er via de website contact wordt gezocht met ons vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer via e-mail berichten naar ons worden verzonden, is het mogelijk dat we die berichten en bijbehorende persoonsgegevens bewaren. Het verwerken van deze gegevens heeft als doel om de communicatie over, en verkoop en levering van, onze diensten mogelijk te maken. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Beveiliging van uw gegevens

Wij beschouwen een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van de door ons ingeschakelde partijen, zoals de hostingprovider, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden (door het invullen van een formulier). Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop wij gegevens verwerken, kan contact worden opgenomen via administratie@taxgoed.nl. Tevens heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Wij maken gebruik van functionele cookies, welke zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies en tracking cookies, waarbij het websitebezoek en de zoektermen worden geregistreerd.

Algemeen en wijzigingen

Deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van JIP-Taxgoed B.V. met KvK-nummer 89237285.

Wij herzien onze Privacyverklaring en het Cookiebeleid indien nodig of gewenst. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.