WOZ

Als ervaren WOZ-taxateur taxeren wij veel woningen, zorgvastgoed en bedrijfsgebouwen. Wij kunnen contra-taxaties uitvoeren en indien gewenst het gehele proces om tot een correcte waarde te komen van u overnemen. Bij voorkeur doen wij dit in overleg met de gemeente in plaats van in een bezwaarprocedure.

 

WOZ voor corporatieobjecten
In de praktijk blijkt de WOZ-waarde van corporatieobjecten door gemeenten vaak te hoog gewaardeerd. Taxgoed kan, door de juiste vergelijkingsobjecten te gebruiken en in de waardering ook de kwaliteit, luxe en afwerking van het object mee te nemen, een reëel beeld geven van de daadwerkelijke waarde van het bezit.

 

Realistische waarde
Omdat de WOZ-waarde ook in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) meeweegt, is het van belang dat de WOZ-waarde niet te laag is vastgesteld. Wij zijn ons hiervan bewust en streven daarom naar een reële waarde bij herwaardering, met een goede onderbouwing om de gemeenten te overtuigen van de juistheid van deze waarden.

Taxatie abonnement