Taxatie bij verkoop

Wij zijn ervaren in het snel en onafhankelijk taxeren van woningen voor uitponding door woningcorporaties op landelijk niveau. Het onafhankelijk vaststellen van een reƫle waarde van de objecten is een speerpunt van ons. Hierbij voldoen wij aan de wettelijke eisen op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).
 
Vanzelfsprekend zijn wij als NVM-lid aangesloten bij Vastgoedcert. De taxaties worden waar nodig gevalideerd door het validatieinstituut NWWI of Taxateursunie. De taxaties worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs met veel ervaring in de sector.

 

Uitponding
Het leveren van een juiste waardering bij verkoop van leegstaande woningen of verkoop aan zittende huurders.

 

Complexgewijze verkoop
Het opstellen van een taxatierapport ten behoeve van verkoop van een woningcomplex aan collega-corporaties, het WIF of overige beleggers.

 
Bedrijfsmatig onroerend goed
Het opstellen van een taxatierapport ten behoeve van verkoop van een bedrijfsobject of -complex.

Taxatie abonnement