Taxaties bedrijfsmatig onroerend goed, grondposities en wooncomplexen

Opdrachtgevers: Lefier, Actium, Viveste, Woonconcept
Ten behoeve van interne besluitvorming taxeren wij bedrijfsmatig onroerend goed, grondposities / ontwikkellocaties en wooncomplexen voor diverse woningcorporaties en marktpartijen.