Subsidie

Als woningcorporatie kun je dankzij de BRIM-regeling van de rijksoverheid subsidie verkrijgen wanneer er monumenten in het woningbestand zitten. Hiermee kan een gedeelte van het onderhoud worden gefinancierd.

 

BRIM-subsidie
Brim staat voor Besluit rijkssubsidiƫring instandhouding monumenten. De subsidie (SIM) is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van rijksmonumenten die oorspronkelijk niet als woonhuis zijn gebouwd en die nu niet als woonhuis in gebruik zijn. Met deze regeling stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten om planmatig onderhoud te plegen zodat dure restauraties zoveel mogelijk vermeden worden.

 

Het doel van deze subsidie is de instandhouding van beschermde monumenten.
Het kan daarbij gaan om:

 • beschermde monumenten die al in redelijke tot goede staat verkeren en die in deze staat moeten worden gehouden;
 • beschermde monumenten die nog niet in een goede staat verkeren en die hersteld moeten worden of waarbij verder verval moet worden voorkomen.
 •  

  Herbouwwaarde
  Wanneer het monumenten betreft, dient er voor de aanvraag van subsidie een herbouwwaarde te worden bepaald. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een monument opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. De herbouwwaarde wordt vermeld in het taxatierapport en is de basis voor de opstalverzekering.

   

  Taxgoed kan de herbouwwaarde van het monument voor u vaststellen en houdt hierbij rekening met de staat waarin het monument verkeert, de wetgeving en de verplichtingen en/of voordelen op fiscaal gebied.

  Taxatie abonnement