Projecten

Onderstaand een selectie van lopende projecten en recent afgeronde projecten waar onze expertise voor is ingezet.

 

Taxaties bedrijfsmatig onroerend goed, grondposities en wooncomplexen

Opdrachtgevers: Lefier, Actium, Viveste, Woonconcept
Ten behoeve van interne besluitvorming taxeren wij bedrijfsmatig onroerend goed, grondposities / ontwikkellocaties en wooncomplexen voor diverse woningcorporaties en marktpartijen.

Taxatie ten behoeve van verzekering en subsidie

Opdrachtgevers: Elkien, Lefier, Pandgarant
Voor het vaststellen van de verzekerde waarde van onroerende zaken, de herbouwwaarde, of het verkrijgen van subsidies op het renoveren van Rijksmonumenten kunnen wij volgens de geldende normen taxaties uitvoeren.

Taxaties ten behoeve van de jaarrekening

Opdrachtgevers: Triada, Domesta, SSW, Eemland, Viveste, Lekstede
Ten behoeve van de jaarrekening taxeren wij op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ zowel woningen als bedrijfsmatig onroerend goed voor verschillende woningcorporaties door het hele land.

Taxatie ten behoeve van (ver)koop

Opdrachtgevers: Triada, UWOON, Elkien
Door verschillende woningcorporaties worden wij ingeschakeld voor het taxeren van woningen en appartementen welke worden verkocht op de vrije markt of aan de zittende huurder. Tevens wordt er bij (verplichte) terugkoop van een woning, welke eerder is verkocht in een bijzondere verkoopregeling, gebruik gemaakt van onze diensten.

WOZ Herwaardering

Opdrachtgevers: Domesta, Elan Wonen, De Alliantie
Voor verschillende woningcorporaties hebben wij de herwaardering van (een gedeelte van) het bezit ten behoeve van de WOZ verzorgd. Voor de uitvoering van deze opdrachten zijn wij in overleg getreden met de verschillende gemeenten waar de objecten liggen. Vervolgens hebben wij de herwaardering uitgevoerd en dit resultaat gezamenlijk met onze opdrachtgever besproken met de betreffende gemeenten. De herwaardering heeft bij de meeste afwijkingen geleid tot een aangepaste WOZ-waarde.

De meest recente opdrachten:

  • waardering van circa 14.000 objecten in de gemeente Emmen voor Lefier en Domesta ten behoeve van de vaststelling van de WOZ-waarde van tijdvak 2015 

  • herwaardering van circa 3.000 objecten in de gemeente Coevorden voor Domesta

  • herwaardering van circa 7.000 objecten in de gemeente Heemstede en Haarlem voor Elan Wonen

  • herijking van de waarde van circa 14.000 objecten en herwaardering van een selectie hiervan voor De Alliantie

Taxatie abonnement