Taxatie ten behoeve van (ver)koop

Opdrachtgevers: Triada, UWOON, Elkien
Door verschillende woningcorporaties worden wij ingeschakeld voor het taxeren van woningen en appartementen welke worden verkocht op de vrije markt of aan de zittende huurder. Tevens wordt er bij (verplichte) terugkoop van een woning, welke eerder is verkocht in een bijzondere verkoopregeling, gebruik gemaakt van onze diensten.