Taxaties ten behoeve van de jaarrekening

Opdrachtgevers: Triada, Domesta, SSW, Eemland, Viveste, Lekstede
Ten behoeve van de jaarrekening taxeren wij op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ zowel woningen als bedrijfsmatig onroerend goed voor verschillende woningcorporaties door het hele land.