Koopvarianten

Koopvarianten hebben als doel de betaalbaarheid van objecten te verbeteren en de risico’s voor huizenkopers te beperken. Wij worden door verscheidene woningcorporaties ingeschakeld om taxaties uit te voeren, rekening houdend met de richtlijnen van de diverse koopvarianten.

 
Een aantal voorbeelden van koopvarianten waar Taxgoed de waarde ten behoeve van verkoop en/ of terugkoop kan vaststellen zijn onderstaand weergegeven. Bij terugkoop worden zelf aangebrachte voorzieningen apart gewaardeerd als dit volgens de richtlijnen van de koopvariant vereist is.
 
Koopgarant
Een verkoopmethode waarbij de corporatie een woning met een korting op de marktwaarde aanbiedt, waardoor de woning binnen het bereik van huishoudens komt die de woning anderszins niet hadden kunnen kopen. De koper van de woning wordt wel eigenaar maar voor een lagere koopsom dan de werkelijke waarde van de woning. Indien de woning wordt verkocht, dan moet de corporatie de woning terugkopen. De winst of het verlies wordt verdeeld.

 

Koopcomfort
Met koopcomfort geven corporaties de koper de garantie van terugkoop op termijn. De koper kan de woning kopen tegen de getaxeerde marktwaarde. Er is hier dus geen sprake van korting zoals bij Koopgarant. De koper van een Koopcomfortwoning is volledig eigenaar van de woning met alle fiscal voordelen die hierbij horen, zoals hypotheekrenteaftrek.

 
Koopstart
Met koopstart kan een woningcorporatie woningen met korting verkopen zonder een terugkoopverplichting. Koopstart is hierdoor een ideaal product om koop mogelijk te maken voor  (lagere) middeninkomens.

 
Kopen naar wens

Hierbij hebben kopers zelf de mogelijkheid te kiezen hoeveel korting ze willen hebben op de woning, met een minimum van een derde deel van de marktwaarde. Indien de woning wordt verkocht, dan moeten de kopers het restant terugbetalen aan de woningcorporatie. Wel wordt dit restant jaarlijks geïndexeerd aan de waardeontwikkeling van onroerend goed. Ook deze verkoopmethodiek is gewaarborgd voor de woningcorporatie door middel van erfpacht.

 
Slimmer Kopen
Bij deze koopvorm krijgen de kopers een korting op de koopsom. Bij verkoop wordt de winst en het verlies gedeeld. Het grote verschil tussen Koopgarant en Slimmer Kopen is dat de grond bij slimmer kopen niet in erfpacht is uitgegeven en dat er bij Slimmer Kopen geen terugkoopverplichting is voor de woningcorporatie.
 

Koop Goedkoop
Koop Goedkoop is een verkoopmethode waarbij de woningcorporatie een woning (opstal) tegen een reële prijs aan een koper verkoopt. De koper koopt de woning en het recht van erfpacht. Voor de grond (het recht van erfpacht) betaald de koper maandelijks een vergoeding (canon) aan de woningcorporatie. Het eerste jaar hoeft de koper nog geen canon te betalen, maar de tien jaar daarop elk jaar 10 procent meer van het uiteindelijke bedrag. De volgende koper krijgt opnieuw deze korting.

Taxatie abonnement