Taxatie bij aankoop

Wij zijn ervaren in het snel en onafhankelijk taxeren van woningen voor uitponding door woningcorporaties op landelijk niveau. Het onafhankelijk vaststellen van een reële waarde van de objecten is een speerpunt van ons. Hierbij voldoen wij aan de wettelijke eisen op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).
 
Wij zijn onafhankelijk, werken snel en het berekenen van een reële waarde is ons speerpunt. Tevens hebben wij een goede productkennis van koopvarianten waarin we corporaties kunnen adviseren. Vanzelfsprekend zijn wij aangesloten bij Vastgoedcert en de NVM. De taxaties worden gevalideerd door het validatieinstituut NWWI of Taxateursunie.

 

Strategische aankoop
Het opstellen van een reële waardering om een juiste overweging te kunnen maken wegens aankoop van objecten (zoals grondaankopen of gebouwen) bij een strategische aankoop.

 

Complexgewijze aankoop
Het opstellen van een taxatierapport ten behoeve van aankoop van een woningcomplex van collega-corporaties, het WIF of overige beleggers.
 

Terugkoop
Bij terugkoop van een woning welke verkocht is met een koopvariant waarbij rekening wordt gehouden met het waarde-effect van de zelf aangebrachte verbeteringen door eigenaar.

Taxatie abonnement